Mitä on opinnollistaminen?

 

Opinnollistaminen tarkoittaa jo olemassa olevan osaamisen näkyväksi tekemistä. Yhteiskunnassamme on mahdollista näyttää olemassaoleva osaaminen oppilaitokselle ja saada osaamisesta todistus. Tämä on mahdollista myös työttömälle työnhakijalle.

 

Nykyään on erilaisia tapoja suorittaa ammatillisia opintoja ja saada osaamisestaan ammatillinen tutkintotodistus. Ammattitutkinnot on perinteisesti totuttu suorittamaan oppilaitoksessa opiskellen. Tämä onkin edelleen mainio tapa suorittaa ammatillisia koulutuksia, koska koulutuksen aloittavalla opiskelijalla ei välttämättä tarvitse olla osaamista entuudestaan. Oppilaitoksen tehtävä on auttaa opiskelijaa kerryttämään osaamista vastaamaan kyseisen ammattitutkinnon vaatimuksia.

 

Saadakseen todistuksen osaamisestaan ei kuitenkaan aina ole tarvetta aloittaa tutkinnon opiskelua oppilaitoksessa. Joskus elämässä on voinut oppia sellaisia tietoja/taitoja, jotka vastaavat jonkin ammatillisen tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Tämä kertynyt osaaminen voidaan näyttää oppilaitokselle, jonka jälkeen osaamisesta voi saada normaalin todistuksen. Merkitystä ei ole sillä, mistä osaaminen on tullut. Osaamista on voinut kertyä esimerkiksi harrastuksista, työelämästä, opiskeluista tai elämästä yleensä.

 

Ammatillista osaamista kuitenkaan harvoin kertyy niin laajasti, että voisi suoraan mennä näyttämään omaa osaamista oppilaitokselle. Opinnollistaminen tarkoittaakin useimmiten myös sitä, että osaamista täydennetään koulun sijasta oppimisympäristössä (esim. Retkikunta Kuukkeli) ja vasta tämän jälkeen osaaminen näytetään oppilaitokselle. Mitä laajemmin osaamista on kertynyt, sitä laajemmin tutkintoa voidaan tunnustaa suoritetuksi.

 

Työllistymisen näkökulmasta on tärkeää kyetä osoittamaan dokumentteja omasta ammattitaidosta. Todistus omasta osaamisesta ja suoritetuista opinnoista vahvistavat omaa asemaa työ- ja opiskelumarkkinoilla. Lisäksi opinnollistetut tutkinnonosat lyhentävät mahdollisia alan opintoja tulevaisuudessa.

 

Retkikunta Kuukkeli on ihanteellinen alusta kerryttää omaa osaamista liittyen ohjaamiseen (Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto) ja luontoalaan (Luonto- ja ympäristöala). Retkikunnan lopulla opinnollistajat antavat ammattinäytön valitsemastaan tutkinnosta, jonka jälkeen oppilaitos arvioi osaamisen ja myöntää (osatutkinto)todistuksen.

 

Opinnollistaminen ei tarkoita sitä, että pitäisi olla ammattilainen voidakseen suorittaa opintoja. Prosessi voi olla kiireetön ja omaa osaamista voi kerryttää kaikessa rauhassa omien voimavarojen mukaan. Koko tutkinnon suorittamisen sijaan tutkinnosta on siis mahdollista suorittaa vain esim. yksi osa, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvetta. Tämä voi olla täysin riittävä osa työllistymisen näkökulmasta.

 

Osaamisen määrästä ja tavoitteista riippuen osallistuja saa haastetta ja vastuuta sopivan määrän; ryhmämuotoisista projekteista aina vaativampiin itsenäisiin projekteihin. Projektit voivat olla ammattinäyttöjä, joista koulutuslaitos myöntää osatutkintotodistuksen. Opinnollistamisessa mukana on tiiviisti Kuukkelin työntekijä, jonka kanssa jokaiselle opinnollistamisesta kiinnostuneelle katsotaan henkilökohtaiset tavoitteet yhdessä oppilaitoksen kanssa ja joka valmentaa kohti näyttöjä ja ammatillista tavoitetta.