Etapin ajankohtaiset

Kiertotaloustietämys ja -osaaminen ovat valttikortteja työmarkkinoilla. Elämme paraikaa murrosvaihetta, jolloin eri alat ja tahot kartoittavat ja kehittävät toimintaansa ympäristönäkökulmasta. Kiertotalousajattelu kuuluu kaikille aloille ja kaikille portaille, mutta sen ytimessä ovat erityisesti kemian, rakentamisen ja teknologian alat. Niillä ohjataan kiertotaloussiirtymää luomalla uudenlaisia toimintamalleja ja infrastruktuureja.  

Kiertotalous tarkoittaa ajattelu- ja toimintatapaa, jossa huomioidaan materian tehokas ja perusteellinen hyödyntäminen sekä minimoidaan jätteen syntyminen. Ihanteellisesti ne huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa koko tuotteen elinkaaren kannalta ja tuote toteutetaan vastuullisesti tietäen, kuinka se lopulta saadaan hyödynnettyä uudelleen raaka-aineena. Materiaalit siis kiertävät eivätkä uudet tuotteet synny vain uusista, neitseellisistä luonnonvaroista. Kiertotaloudessa kulutus ei perustu omistamiseen, vaan jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. 

 

Etappi on sitoutunut kestävyyteen 

Kestävä kehitys on maapallon kantokyvyn rajoissa toimimista ja hyvien elämisen mahdollisuuksien turvaamista nykyisille ja tuleville sukupolville. Kestävään kehitykseen sisältyy myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, joita Etappi työllistämisyhdistyksenä toteuttaa tukemalla ihmisiä omalla polullaan kohti työelämää. 

Etappi toteuttaa kiertotaloutta selkeimmin pyörä- ja puupajan muodossa. Pajoilla pyritään hyödyntämään kaikki materiaali ja luomaan rikkinäisistä ja huonokuntoisista tavaroista käyttö- ja myyntikelpoisia. Sellaisenaan käyttökelvoton tavara pyritään hyödyntämään varaosina mahdollisimman perusteellisesti. Etappi myös tarjoaa retkeilytarvikkeiden vuokrausta. Jokainen etappilainen voi omassa toiminnassaan ja ympäristössään miettiä, kuinka kiertotaloutta toteuttaa. Etapin aulassa on vaihtopiste, jonne voit vapaasti tuoda itsellesi turhaa, mutta käyttökelpoista tavaraa ja tehdä itsellesi löytöjä. 

 

Mitä jos roskaa ei olekaan?  

Roskaa tai jätettä kannattaa tarkastella luovin silmin ja pohtia, mitä hyötyä siitä vielä olisi, vaikka alkuperäisessä tarkoituksessaan ja nykyisessä muodossaan se ei enää palvelisi. Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrä on jatkuvasti laskenut ja jätehuollossa innovoidaan uusia tapoja hyödyntää eri jätelajeja esimerkiksi energiaksi.   

Kiertotalous on tulevaisuutta. Valtioneuvosto on laatinut periaatepäätöksen, jonka mukaan kiertotaloudesta tulee perusta Suomen taloudelle vuoteen 2035 mennessä. Hiilidioksidi on merkittävä ilmastonmuutosta aiheuttava päästö, joten sen säätely on keskeistä toimintaa ympäristötavoitteissa. Tampereen kaupunki onkin asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.  

Tampereella rakenteilla on uusi asuinalue, Hiedanranta, joka pyritään toteuttamaan hiilinegatiiviseksi alueeksi. Eli se tuottaisi enemmän kuin kuluttaisi. Hiedanrannan kehittelyssä on toteutettu useita pilottihankkeita urbaanin ruoantuotannon muodossa. Kiertotalous pyritään huomioimaan ja rakentamisessa hyödyntämään mm. purettujen rakennusten ja puunjalostusteollisuuden jätteitä.  

 

Ihmisjoukkojen muutosvoima 

Jakamistalous tukee sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. Kiertotalouden henkeä on jakaa elämyksiä, palveluita ja osaamista materian lisäksi. Jokaisessa työyhteisössä, koulussa ja naapurustossa voi keksiä uutta toimintaa, joka esimerkiksi vähentää kulutusta ja lisää samalla yhteistä hyvää. 

Suuressa mittakaavassa teollisuudella on iso vaikutus ja merkitys. Markkinavoimien kautta kukin voi jonkin verran vaikuttaa teollisuuteen. Vihreys, kestävä kehitys ja kierrättäminen ovat 2020-luvun trendejä, valtavirtaistuneita arvoja, minkä monet yritykset ovat huomanneet ja vastanneet siihen muokkaamalla palveluitaan ja tuotteitaan. Muuttamalla itseäsi ja ajatuksiasi, muutat maailmaa. 

 

Mitä me jokainen voimme tehdä: 

  • Lajitellaan. Oikeaoppinen lajittelu mahdollistaa jätehuollon onnistumisen. 
  • Harkitaan kuluttamista. Ostetaan tarpeeseen. 
  • Suositaan kierrätettyä. Etsitään tarpeitamme ensisijaisesti käytettynä. 
  • Lainataan tai vuokrataan. Kaikkea ei tarvitse itse omistaa. 
  • Korjataan ja muokataan. Hyödynnetään materiaaleja mahdollisimman kauan. 
  • Harjoitellaan tyytyväisyyttä siihen mitä jo on. Ehkä nykyinen riittäisi eikä todellista tarvetta olekaan?  

 

Anna
Kiertotaloustiimin työkokeilija

23 touko 2024
Kävimme Luontopolun porukan kanssa ohjatulla hyvinvointikävelyllä Halimasjärven...
21 touko 2024
Etappi hakee Tampereen kaupungin Mansen massit -hankkeen yhteisörahoitusta tukemaan nuorten ja...
15 touko 2024
Tule tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä työttömyyden vähentämiseksi! Tampereen seudun...
15 touko 2024
Sää suosi viime viikonloppuna, kun Etappi ry piti pyörähuutokaupan osana Tampereen pyöräilyviikon...
24 huhtikuu 2024
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
16 huhtikuu 2024
PMK-talon kellarissa sijaitsevan Etapin puupajan pöly ja äänet ovat vaihtuneet oleskelutilan...
12 huhtikuu 2024
Keväällä luonto alkaa heräillä ja alkaa kasvun sekä uudistumisen aika. Puut heräilevät talven...
10 huhtikuu 2024
Etapilla on alkanut uusi luontotoimintahanke Luppo. Luppo - projektit ovat työelämän ulkopuolella...
22 maaliskuu 2024
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
19 maaliskuu 2024
Kirsi Unkila on Etapin tiloissa toimiva lyhytterapeutti. Kirsi on tamperelaistunut turkulainen....
14 maaliskuu 2024
Kevään korvilla, kun aurinko valaisee asunnon sisätilat, erottuvat pölyt ja kasaantuneet tavarat,...
5 maaliskuu 2024
Rastin voimavarapiste tarjoaa työttömille tukea ja ohjausta hyvinvointiin sekä arjessa...
29 helmikuu 2024
1. Rakenna myönteistä ilmapiiriä Työhyvinvointi on tunnetusti tärkeä juttu, joka vaikuttaa myös...
27 helmikuu 2024
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
19 helmikuu 2024
Laskiaistiistaina Etapin porukat suuntasivat Näsijärvelle ulkoilemaan. Mukana oli työvalmentajien...
8 helmikuu 2024
Etappi hakee projektipäällikköä keväällä alkavaan VAU! Vauhtia uralle - työllisyyden esteiden...
5 helmikuu 2024
“Työkokeiluun lähteminen Etapille toi harjaantumista ja antoi mainiota kokemusta...
19 joulukuu 2023
Syyskuun lopussa minulle tarjottiin Luontopolkua eteenpäin -työpajan sekä Nuorisokeskus Marttisten...
13 joulukuu 2023
Etapin Retkikunta Kuukkelin (RKK) kurssille osallistuneiden nuorten kokemukset kurssista ovat...
11 joulukuu 2023
Etappi edustaa pirkanmaalaisia välityömarkkinajärjestöjä Pirkanmaan hyvinvointialueen uudessa...
8 joulukuu 2023
Ensimmäinen päivä uudessa työpaikassa on monelle varmasti jännittävä kokemus. Jännittäminen on...
27 marraskuu 2023
Työvalmennusjaksolla voi olla monenlaisia vaikutuksia valmentautujan elämään. Parhaimmillaan...
9 marraskuu 2023
Oletko kiinnostunut luonnosta ja vaeltamisesta? Pohditko elämäntilannettasi ja tulevaisuuden...
31 lokakuu 2023
Etapin strategiassa vuosille 2022–2025 on asetettu tavoitteeksi tuottaa laadukkaita työllistymisen...
31 lokakuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
24 lokakuu 2023
Palkkatoiveen esittäminen jakaa mielipiteitä ja aiheuttaa usein myös stressiä työnhakijalle. Moni...
17 lokakuu 2023
Tampereella ja Pirkanmaalla toimivat kolmannen sektorin välityömarkkinatoimijat tiivistävät...
12 lokakuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
2 lokakuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
21 syyskuu 2023
Toiminnanjohtajan työ järjestössä on jatkuvaa tuulen haistelua ja silmien auki pitämistä,...
19 syyskuu 2023
"Mikä on suurin heikkoutesi?". Siinä varmaan jokaisen työhaastattelun inhokkikysymys, johon on sen...
7 syyskuu 2023
Moni työnhakija lähtee työhaastatteluun sillä asenteella, että nyt on se hetki, kun täytyy tehdä...
4 syyskuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
23 elokuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
22 elokuu 2023
Työhaastattelu on tilanne, jonka aikana työnhakijan pitää osoittaa työnantajalle olevansa sopivin...
9 elokuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
8 elokuu 2023
Hyvän ansioluettelon, eli CV:n tekeminen voi tuntua työläältä, mutta siihen kannattaa panostaa,...
1 elokuu 2023
Etapin Luontopolku juhlistaa tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan, minkä kunniaksi julkaisemme...
28 heinäkuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
25 heinäkuu 2023
Työpaikkaa etsiessä työhakemuksia voi joutua kirjoittamaan kymmeniä, ja toisinaan se on hyvin...
21 heinäkuu 2023
Etapin Luontopolku juhlistaa tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan, minkä kunniaksi julkaisemme...
19 heinäkuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
6 heinäkuu 2023
Kiertotaloustietämys ja -osaaminen ovat valttikortteja työmarkkinoilla. Elämme paraikaa...
5 heinäkuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
29 kesäkuu 2023
Etapin Luontopolku juhlistaa tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan, minkä kunniaksi julkaisemme...
16 kesäkuu 2023
Miltä kuulostaisi työkokeilu ruskavaelluksella? Ainutlaatuinen ammatilliseen kehittymiseen...
8 kesäkuu 2023
Keväällä ja alkukesästä polkupyörien huoltoon voi olla paljon ruuhkaa. Pyörän huoltaminen ei ole...
16 touko 2023
Etapin keräys Tänä vuonna voit auttaa koulutuksen ja työn ulkopuolelle pudonneita nuoria. Monella...
15 touko 2023
Jäin työttömäksi tämän vuoden alussa. Yritin löytää töitä muutaman kuukauden ajan, mutta pääsin...
5 huhtikuu 2023
Viime keskiviikkona lähdin mukaan tutustumaan Etapin Luontopolun retkiryhmä Pettulettujen...
24 maaliskuu 2023
Etapin Luontopolku juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan ja järjestää sen kunniaksi kaikille...
22 maaliskuu 2023
Eduskuntavaalien keskustelu näyttää tiivistyvän neljän teeman ympärille: talouden sopeuttaminen,...
14 maaliskuu 2023
95 prosenttia Etapin työpajojen valmentautujista koki sosiaalista vahvistumista työpajajakson...
7 helmikuu 2023
Tervetuloa tutustumaan Luontopolun ja retkiryhmä Pettulettujen toimintaan matalan kynnyksen...
3 tammikuu 2023
Voimavarapainotteinen Oman elämän löytöretkeilijä -kurssi 7.2.-8.3.2023 Kurssilla matkataan...
15 joulukuu 2022
Joulun ja vuodenvaihteen aikana Etapin palvelut ovat osittain suljettuna seuraavan aikataulun...
30 marraskuu 2022
Etapin jo ennestään edulliset, kunnostetut kierrätyspyörät puoleen hintaan perjantaina 9.12.2022...
30 marraskuu 2022
Seuraavaan retkikuntaan voi nyt hakea 6.1.2023 asti! Tästä työkokeilu-paikasta kantsii vinkata...
28 marraskuu 2022
Omakoti- tai rivitaloasuja, jos tarvitset apua lumitöiden teossa, ole yhteydessä Etapin...
5 lokakuu 2022
Etapin Polkupyöräpaja on suljettu 10.10.22 inventaarion vuoksi. Muuten paja on avoinna...
27 kesäkuu 2022
Kesälomakausi tuo muutoksia Etapin palveluiden aukioloaikoihin. Tässä niputettuna eri palveluiden...
16 kesäkuu 2022
”Vesi kätkee sisälleen merkittävän voiman. Se mahdollistaa elämää ympärillään. Vesi löytää aina...
30 touko 2022
Etapin Voimavarapiste Rasti järjestää Voi hyvin -viikolla perjantaina 3.6. klo 13-15 rauhallisen...
25 huhtikuu 2022
Nyt on hyvä hetki varata saunateltta tai saunajurtta kesän lempeisiin löylyihin. Tarjoamme myös...
12 huhtikuu 2022
Etapissa on avoimet ovet perjantaina 29.4.2022 klo 12-15. Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme...
17 maaliskuu 2022
Vaikka Autopaja lopetti toimintansa, Etapin palvelutiimi vaihtaa edelleen renkaita osoitteessa...
17 helmikuu 2022
Pohditko elämäntilannettasi ja tulevaisuuden suuntaa? Voisiko se liittyä luontoon? Haluaisitko...
16 helmikuu 2022
Etappi on muuttanut uusiin toimitiloihin. Jatkossa Etapin palvelut löytyvät Erkkilän sillan...
15 helmikuu 2022
Tampereen seudun Työttömät ry rekisteröitiin 24.4.1992. Matkan varrella nimi on vaihtunut...
14 helmikuu 2022
Työttömien Keskusjärjestön hallitus jyrähtää, että nyt on viimein aika laittaa työttömien...
Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Asiakaspalvelu ma–pe 9–14
041 470 9817
aspa@etappi.info
Pyöräpaja, Puupaja (kellarikerros)
muut palvelut (3. kerros)
Erkkilänkatu 11 B
33100 Tampere
Avoinna ma–pe 9–14
Leirivälineiden vuokraus
kuljetus@etappi.info
050 471 1095
Sarvijaakonkatu 28
33540 Tampere
Avoinna ma–pe 9–13.30

Seuraa meitä somessa

Tampere Finland