Etapin ajankohtaiset

Etapin Retkikunta Kuukkelin (RKK) kurssille osallistuneiden nuorten kokemukset kurssista ovat erittäin myönteisiä, selviää uudesta Retkikunta Kuukkelin vaikutuksia mittaavasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneet nuoret ilmaisivat kehitystä kaikilla sosiaalisen voimaantumisen osa-alueilla, ja kertoivat osallistumisen auttaneen heitä löytämään oman polkunsa tulevaisuuteen. 

Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelija Tiina Luhtala tutki opinnäytetyössään Outdoor and Adventure Education in Youth Employment Workshops: study of impact & effectiveness RKK-kurssin pitkäaikaisvaikutuksia osallistuneiden nuorten elämään.  

Etappi on järjestänyt Retkikunta Kuukkelin luontopainotteisia kolmen kuukauden kursseja jo usean vuoden ajan. Kurssien vaikuttavuutta pyritään tarkastelemaan Etapilla mahdollisimman laajasti, jotta tiedetään, onko toiminta riittävän laadukasta ja hyödyllistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Kurssien aikana kerätään osallistujien kokemuksia toiminnasta ja pyritään muutenkin mittaamaan vaikuttavuutta erilaisin menetelmin.  

– Välittömästi kurssin jälkeen kerättävät tiedot eivät välttämättä kuitenkaan kerro riittävästi pitkäaikaisemmasta vaikutuksesta kurssilaisten elämään, joka on mielestämme tärkein mittari, kun toimintojen laadukkuutta mitataan. Tässä nähtiin ohjaustiimissämme hyvä tilaisuus toiminnan pitkäaikaisvaikuttavuuden tarkasteluun. Työ tilattiin Etappi ry:n toimesta HUMAKista, joka järjestää seikkailukasvatukseen erikoistunutta yhteisöpedagogikoulutusta.”, kertoo Retkikunta Kuukkelin työvalmentaja Juha Laitila. 

Luhtalan opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia työpajatoiminnan vaikutuksia ja tehokkuutta keräämällä pajatoimintaan osallistuneiden yksilöiden kokemuksia. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla kahdeksaa 24–32-vuotiasta yksilöä, jotka olivat osallistuneet RKK:n toimintaan vuoden 2020 syksyn ja vuoden 2023 kevään välillä. 

Haastateltavat kertoivat oppineensa RKK-kurssin aikana runsaasti uusia taitoja sekä oppineensa paljon lisää luonnosta, kasveista, sienistä ja sääolosuhteista. Osa haastateltavista koki myös luontosuhteensa syventyneen työpajajakson aikana ja luonnon tulleen helpommin saavutettavaksi osaksi arkea. 

”Semmoista uutta perspektiiviä, että on myös eri asioita mihin keskittyä ja että hyvinvointia pystyy just hakee materian ja onnistumisien ulkopuolelta ihan niin yksinkertaisilla asioilla, et menee vaan sinne luontoon.” (Haastateltava 5) 

Suurin osa haastateltavista koki itsevarmuutensa vahvistuneen RKK-jakson aikana. Haastatteluissa nousi esiin parempi ymmärrys omista vahvuuksista ja heikkouksista, henkilökohtaisista arvoista ja mielenkiinnonkohteista.  Kaikki kahdeksasta haastateltavasta mainitsivat sosiaalisten taitojensa kuten tiimitaitojen, kommunikointitaitojen sekä oman roolinsa löytämisen helpottuneen. 

Valtaosa vastaajista kertoi myös saaneensa haasteiden kohtaamisen kautta positiivisia kokemuksia ja henkilökohtaista kasvua. Haasteiden kohtaaminen toi heille onnistumisen tunteita, kasvatti heidän itsevarmuuttaan ja vahvisti heidän uskomuksiaan itsestään ja taidoistaan.  

“Että sai tavallaan kokeilla, testailla ja epäonnistua niin se toi mulle ihan hirveän semmoisen vapauden tunteen siitä, et okei, mun ei tarvitse olla täydellinen heti ensimmäisenä kertaa, kun testaa jotain uutta.” (Haastateltava1) 

Luhtalan opinnäytetyön tutkimustulokset vahvistavat nuorten ulkoilu- ja seikkailukasvatusmenetelmien hyödyntämisen tehokkuuden työpajatoiminnassa. Tehokkaina vaikuttavina tekijöinä pidettiin oikeaa määrä haastetta, nuorten osallistamista suunnitteluprosesseihin ja turvallisen ryhmädynamiikan muodostamista. Seikkailullisen toiminnan ja luontoympäristössä toimimisen sisällyttäminen koettiin myös merkitykselliseksi.  

– Etapilla ollaan yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä siihen, että RKK-toiminnalla on näin laadukkaat vaikutukset nuorten elämään. Tämä näyttää toteen sen, että toiminta kykenee aikaansaamaan kokonaisvaltaisia muutoksia nuorten elämässä, jotka näkyvät vielä vuosien jälkeenkin. Toiminnan valmentajana on tietenkin hieno kuulla nuorten kokevan olevansa ”edelleen samalla retkellä” ja että toiminta on oikeasti vaikuttanut nuorten ammatilliseen toimijuuteen merkittävällä tavalla, Laitila sanoo. 

– Olemme erittäin kiitollisia kaikille tutkimukseen osallistuneille henkilöille sekä tietenkin Tiinalle laadukkaasta julkaisusta, Laitila lisää. 

Etapin Retkikunta Kuukkelin seuraava kurssi on alkamassa jälleen tammikuussa. Mukaan kurssille mahtuu vielä, joten jos olet luonnosta ja vaeltamisesta kiinnostunut alle 29-vuotias pirkanmaalainen työtön, hae ihmeessä mukaan! Lisätietoa osoitteessa: www.etappi.info/kuukkeli. 

10 heinäkuu 2024
Kesälomien vuoksi Etapin Polkupyöräpaja ei ota vastaan uusia pyörien huoltotöitä 15.7.-31.8.24. Jo...
12 kesäkuu 2024
Kesän tullessa monien tulee kulutettua enemmän energiaa kuin kaamoskausina. Onkin tärkeää pitää...
10 kesäkuu 2024
Tampereen kesä on tapahtumarikas, ja sen monipuolinen kaupunkikulttuuri ja upea luonto tarjoavat...
28 touko 2024
Kesätyöpaikoista on yleensä kova kilpailu. Panosta siihen, että erotut muista hakijoista työnhaun...
23 touko 2024
Kävimme Luontopolun porukan kanssa ohjatulla hyvinvointikävelyllä Halimasjärven...
21 touko 2024
Etappi hakee Tampereen kaupungin Mansen massit -hankkeen yhteisörahoitusta tukemaan nuorten ja...
15 touko 2024
Tule tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä työttömyyden vähentämiseksi! Tampereen seudun...
15 touko 2024
Sää suosi viime viikonloppuna, kun Etappi ry piti pyörähuutokaupan osana Tampereen pyöräilyviikon...
24 huhtikuu 2024
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
16 huhtikuu 2024
PMK-talon kellarissa sijaitsevan Etapin puupajan pöly ja äänet ovat vaihtuneet oleskelutilan...
12 huhtikuu 2024
Keväällä luonto alkaa heräillä ja alkaa kasvun sekä uudistumisen aika. Puut heräilevät talven...
10 huhtikuu 2024
Etapilla on alkanut uusi luontotoimintahanke Luppo. Luppo - projektit ovat työelämän ulkopuolella...
22 maaliskuu 2024
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
19 maaliskuu 2024
Kirsi Unkila on Etapin tiloissa toimiva lyhytterapeutti. Kirsi on tamperelaistunut turkulainen....
14 maaliskuu 2024
Kevään korvilla, kun aurinko valaisee asunnon sisätilat, erottuvat pölyt ja kasaantuneet tavarat,...
5 maaliskuu 2024
Rastin voimavarapiste tarjoaa työttömille tukea ja ohjausta hyvinvointiin sekä arjessa...
29 helmikuu 2024
1. Rakenna myönteistä ilmapiiriä Työhyvinvointi on tunnetusti tärkeä juttu, joka vaikuttaa myös...
27 helmikuu 2024
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
19 helmikuu 2024
Laskiaistiistaina Etapin porukat suuntasivat Näsijärvelle ulkoilemaan. Mukana oli työvalmentajien...
8 helmikuu 2024
Etappi hakee projektipäällikköä keväällä alkavaan VAU! Vauhtia uralle - työllisyyden esteiden...
5 helmikuu 2024
“Työkokeiluun lähteminen Etapille toi harjaantumista ja antoi mainiota kokemusta...
19 joulukuu 2023
Syyskuun lopussa minulle tarjottiin Luontopolkua eteenpäin -työpajan sekä Nuorisokeskus Marttisten...
13 joulukuu 2023
Etapin Retkikunta Kuukkelin (RKK) kurssille osallistuneiden nuorten kokemukset kurssista ovat...
11 joulukuu 2023
Etappi edustaa pirkanmaalaisia välityömarkkinajärjestöjä Pirkanmaan hyvinvointialueen uudessa...
8 joulukuu 2023
Ensimmäinen päivä uudessa työpaikassa on monelle varmasti jännittävä kokemus. Jännittäminen on...
27 marraskuu 2023
Työvalmennusjaksolla voi olla monenlaisia vaikutuksia valmentautujan elämään. Parhaimmillaan...
9 marraskuu 2023
Oletko kiinnostunut luonnosta ja vaeltamisesta? Pohditko elämäntilannettasi ja tulevaisuuden...
31 lokakuu 2023
Etapin strategiassa vuosille 2022–2025 on asetettu tavoitteeksi tuottaa laadukkaita työllistymisen...
31 lokakuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
24 lokakuu 2023
Palkkatoiveen esittäminen jakaa mielipiteitä ja aiheuttaa usein myös stressiä työnhakijalle. Moni...
17 lokakuu 2023
Tampereella ja Pirkanmaalla toimivat kolmannen sektorin välityömarkkinatoimijat tiivistävät...
12 lokakuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
2 lokakuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
21 syyskuu 2023
Toiminnanjohtajan työ järjestössä on jatkuvaa tuulen haistelua ja silmien auki pitämistä,...
19 syyskuu 2023
"Mikä on suurin heikkoutesi?". Siinä varmaan jokaisen työhaastattelun inhokkikysymys, johon on sen...
7 syyskuu 2023
Moni työnhakija lähtee työhaastatteluun sillä asenteella, että nyt on se hetki, kun täytyy tehdä...
4 syyskuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
23 elokuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
22 elokuu 2023
Työhaastattelu on tilanne, jonka aikana työnhakijan pitää osoittaa työnantajalle olevansa sopivin...
9 elokuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
8 elokuu 2023
Hyvän ansioluettelon, eli CV:n tekeminen voi tuntua työläältä, mutta siihen kannattaa panostaa,...
1 elokuu 2023
Etapin Luontopolku juhlistaa tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan, minkä kunniaksi julkaisemme...
28 heinäkuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
25 heinäkuu 2023
Työpaikkaa etsiessä työhakemuksia voi joutua kirjoittamaan kymmeniä, ja toisinaan se on hyvin...
21 heinäkuu 2023
Etapin Luontopolku juhlistaa tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan, minkä kunniaksi julkaisemme...
19 heinäkuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
6 heinäkuu 2023
Kiertotaloustietämys ja -osaaminen ovat valttikortteja työmarkkinoilla. Elämme paraikaa...
5 heinäkuu 2023
Esittelemme Etapin työntekijöitä Etapin sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuilla Etappi...
29 kesäkuu 2023
Etapin Luontopolku juhlistaa tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan, minkä kunniaksi julkaisemme...
16 kesäkuu 2023
Miltä kuulostaisi työkokeilu ruskavaelluksella? Ainutlaatuinen ammatilliseen kehittymiseen...
8 kesäkuu 2023
Keväällä ja alkukesästä polkupyörien huoltoon voi olla paljon ruuhkaa. Pyörän huoltaminen ei ole...
16 touko 2023
Etapin keräys Tänä vuonna voit auttaa koulutuksen ja työn ulkopuolelle pudonneita nuoria. Monella...
15 touko 2023
Jäin työttömäksi tämän vuoden alussa. Yritin löytää töitä muutaman kuukauden ajan, mutta pääsin...
5 huhtikuu 2023
Viime keskiviikkona lähdin mukaan tutustumaan Etapin Luontopolun retkiryhmä Pettulettujen...
24 maaliskuu 2023
Etapin Luontopolku juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan ja järjestää sen kunniaksi kaikille...
22 maaliskuu 2023
Eduskuntavaalien keskustelu näyttää tiivistyvän neljän teeman ympärille: talouden sopeuttaminen,...
14 maaliskuu 2023
95 prosenttia Etapin työpajojen valmentautujista koki sosiaalista vahvistumista työpajajakson...
7 helmikuu 2023
Tervetuloa tutustumaan Luontopolun ja retkiryhmä Pettulettujen toimintaan matalan kynnyksen...
3 tammikuu 2023
Voimavarapainotteinen Oman elämän löytöretkeilijä -kurssi 7.2.-8.3.2023 Kurssilla matkataan...
15 joulukuu 2022
Joulun ja vuodenvaihteen aikana Etapin palvelut ovat osittain suljettuna seuraavan aikataulun...
30 marraskuu 2022
Etapin jo ennestään edulliset, kunnostetut kierrätyspyörät puoleen hintaan perjantaina 9.12.2022...
30 marraskuu 2022
Seuraavaan retkikuntaan voi nyt hakea 6.1.2023 asti! Tästä työkokeilu-paikasta kantsii vinkata...
28 marraskuu 2022
Omakoti- tai rivitaloasuja, jos tarvitset apua lumitöiden teossa, ole yhteydessä Etapin...
5 lokakuu 2022
Etapin Polkupyöräpaja on suljettu 10.10.22 inventaarion vuoksi. Muuten paja on avoinna...
27 kesäkuu 2022
Kesälomakausi tuo muutoksia Etapin palveluiden aukioloaikoihin. Tässä niputettuna eri palveluiden...
16 kesäkuu 2022
”Vesi kätkee sisälleen merkittävän voiman. Se mahdollistaa elämää ympärillään. Vesi löytää aina...
30 touko 2022
Etapin Voimavarapiste Rasti järjestää Voi hyvin -viikolla perjantaina 3.6. klo 13-15 rauhallisen...
25 huhtikuu 2022
Nyt on hyvä hetki varata saunateltta tai saunajurtta kesän lempeisiin löylyihin. Tarjoamme myös...
12 huhtikuu 2022
Etapissa on avoimet ovet perjantaina 29.4.2022 klo 12-15. Tervetuloa tutustumaan uusiin tiloihimme...
17 maaliskuu 2022
Vaikka Autopaja lopetti toimintansa, Etapin palvelutiimi vaihtaa edelleen renkaita osoitteessa...
17 helmikuu 2022
Pohditko elämäntilannettasi ja tulevaisuuden suuntaa? Voisiko se liittyä luontoon? Haluaisitko...
16 helmikuu 2022
Etappi on muuttanut uusiin toimitiloihin. Jatkossa Etapin palvelut löytyvät Erkkilän sillan...
15 helmikuu 2022
Tampereen seudun Työttömät ry rekisteröitiin 24.4.1992. Matkan varrella nimi on vaihtunut...
14 helmikuu 2022
Työttömien Keskusjärjestön hallitus jyrähtää, että nyt on viimein aika laittaa työttömien...
Tampereen seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Asiakaspalvelu ma–pe 9–14
041 470 9817
Pyöräpaja, Puupaja (kellarikerros)
muut palvelut (3. kerros)
Erkkilänkatu 11 B
33100 Tampere
Avoinna ma–pe 9–14
Leirivälineiden vuokraus
kuljetus@etappi.info
050 471 1095
Sarvijaakonkatu 28
33540 Tampere
Avoinna ma–pe 9–13.30

Seuraa meitä somessa

Tampere Finland