Mitä on opinnollistaminen?

 

Nykyään on monta tapaa suorittaa opintoja ja saada ammatillinen tutkintotodistus. Ammattitutkinto on aiemmin totuttu suorittamaan perinteisesti koulun penkillä istuen. Opinnollistaminen mahdollistaa opiskelun työelämäympäristössä, jolloin tietoa hankitaan moninaisesti mm. opettajalta, koulutuspäiviltä, itsenäisesti opiskellen ja työharjoitteluista.Kun oppilas on kerryttänyt tarpeeksi osaamista, hän voi näyttää osaamisensa koululle tekemällä ammattinäytön valitsemastaan osa-alueesta. Tämän jälkeen näyttösuoritus arvostellaan ja koulu myöntää oppilaalle osatutkinto­todistuksen. Jos kaikki ammatin osatutkinnot ovat suoritettu, oppilas saa kokotutkintotodistuksen.

 

Työllistymisen näkökulmasta on tärkeätä kyetä osoittamaan dokumentteja omasta osaamisestaan. Osaaminen ja suoritetut opinnot vahvistavat omaa asemaa työ- ja opiskelumarkkinoilla, mutta lisäävät myös itsevarmuutta ja minäpärjäävyyden tunnetta. Retkikunta Kuukkelin toiminnassa on mahdollista suorittaa osatutkintoja. Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että ammatillista osaamista kartutetaan koulun sijasta oppimisympäristössä (esim. Retkikunta Kuukkeli) ja tämän jälkeen olemassa oleva osaaminen osoitetaan oppilaitokselle. Mitä laajemmin osaamista on kertynyt, sitä laajemmin tutkinnonosia voidaan tunnustaa suoritetuksi. Opinnollistaessa tehdään yksilöllinen suunnitelma opintojen etenemisestä.

 

Opinnollistaminen ei tarkoita sitä, että pitäisi olla ammattilainen voidakseen suorittaa opintoja. Prosessi voi olla kiireetön ja omaa osaamista voi kerryttää kaikessa rauhassa omien voimavarojen mukaan. Koko tutkinnon suorittamisen sijaan tutkinnosta on siis mahdollista suorittaa vain esim. yksi osa, joka palvelee juuri tämänhetkistä tarvetta. Tämä voi olla täysin riittävä osa työllistymisen näkökulmasta.

 

Retkikunta Kuukkeli on ihanteellinen alusta harjoittaa omaa osaamista liittyen ohjaamiseen (Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto) ja luontoon (Luonto- ja ympäristöala).

 

Osaamisen määrästä ja tavoitteista riippuen osallistuja saa haastetta ja vastuuta sopivan määrän; ryhmämuotoisista projekteista aina vaativampiin itsenäisiin projekteihin. Projektit voivat olla ammattinäyttöjä, joista koulutuslaitos myöntää osatutkintotodistuksen. Opinnollistamisessa mukana on tiiviisti Kuukkelin työntekijä, jonka kanssa jokaiselle opinnollistamisesta kiinnostuneelle katsotaan henkilökohtaiset tavoitteet yhdessä oppilaitoksen kanssa ja joka valmentaa kohti näyttöjä ja ammatillista tavoitetta.